Elektrosignal Infra har av Hochtief fått förtroendet att förlägga kanalisation på den nya Västbergabron. Bågspannet är ca 20 meter och Elektrosignals elektriker arbetar högt upp i luften nattetid i spårmiljö. Arbetena förläggs till de tider på dygnet då trafikfrekvensen är som lägst.

– Våra medarbetare är vana vid krävande uppdrag i spårmiljö, vilket förmodligen är en av orsakerna till att vi fick uppdraget, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra. Det är ett spännande jobb med nya utmaningar i form av arbete på mycket hög höjd.

Den nya bron över stambanan byggs samtidigt som all trafik på spåren fortsätter. Arbetet kräver stor precision och ställer höga krav på säkerheten. Bron över stambanan för Västberga Allé som byggdes 1961 byts ut till en ny bågbro som ger bättre framkomlighet och säkerhet för gång, cykel och biltrafik i området Västberga Allé.