El- och Signalarbeten.

På uppdrag av SL ansvarar Eltel för drift, underhåll, utveckling och planering av reinvesteringar av infrastrukturen på Lidingöbanan och Spårväg City (Djurgårdslinjen). Elektrosignal utför felavhjälpning samt tillhandahållande av SISÄ-utbildning inom teknikslag Signal. Elektrosignal ansvarar och även tillhandahåller felavhjälpningsjour och underhåll för teknikområdena Signal och El 400V. Uppdraget löper under 6 år.