Sedan i maj är vi installerade i nya fina lokaler i Farsta. Här finns 1500 m2 anpassade utrymmen för vår verksamhet. Bra kontor och stor verkstadsdel som är utrustad för kommande teknikprojekt.

I verkstaden gör vi allt från att renovera spårimpedanslådor till att kunna bygga hela teknikhus med automation för el och spårvägstrafik.

-Flytten till Farsta ger oss bättre möjligheter att få bättre kontroll och ett större flöde, berättar Urban Aspelin, VD Elektrosignal Infra.