Hem>2017
20 oktober, 2017

Service av spårimpedanslådor centralt i Stockholm

2017-10-03T14:37:27+02:0020 oktober 2017|Nyheter|

Impedanslådor finns i varierande omfattning på alla likströmselektrifierade banor med spårledningar, exempelvis Stockholms tunnelbana. Impedanslådorna leder banströmmen förbi en dubbel isolerskarv. Många Impedanslådor som är i drift tillverkades för mer än 50 år sedan och är i behov av revision och service. Felaktiga impedanslådor kan ge stora störningar i tågtrafiken. Felsökningen är relativt svår och [...]

15 oktober, 2017

Elektrosignal Infra förser tvärbanans Kistagren med specialistkunskap

2017-10-16T16:10:05+02:0015 oktober 2017|Nyheter|

I samband med att SL bygger ut tvärbanan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund bidrar Elektrosignal Infra med Jonas Lundblom som Design Coordinator för delprojekt signal. I uppdraget ingår allt från planering för förarbeten gällande ingrepp i befintlig tvärbana, till genomgång av tidplaner och granskning av förprojektering. Allt för att underlätta för när leverantören för det [...]

30 september, 2017

Installation av logisk beräkning av spänningsmätning på Blå linjen

2017-10-03T14:35:54+02:0030 september 2017|Nyheter|

Elektrosignal Infra har uppdraget att separera och koppla bort den relästyrda mätningen av spänning på strömskenorna på tunnelbanans blå och röda linjer. Den gamla tekniken ersätts av hårdvara för logisk beräkning. - Efter många år av förberedelser för fjärrstyrning av tågtrafiken från Eldriftscentralen väljer nu SL att installera hårdvara för logisk beräkning istället för mätning [...]

21 september, 2017

Nya säkra dörrmiljöer i tunnelbanan

2017-10-03T14:33:48+02:0021 september 2017|Nyheter|

Installationsarbetena av passagesystem för tusen dörrmiljöer i SLLs fastighetsbestånd pågår med gott resultat. Det är installation under pågående drift, vilket kräver särskild kompetens och bra kommunikation med driftledningscentraler och stationsvärdar. Nya passagesystemet integreras i befintligt styrsystem med kodade signaler och snabb kommunikation. Arbetena omfattar ett års produktion av ca 1000 dörrmiljöer, med ca tio elektriker [...]

17 september, 2017

Saltsjöbanan i drift på utsatt tid

2017-10-03T14:34:57+02:0017 september 2017|Nyheter|

För tredje året i rad bidrar Elektrosignal Infra till att Saltsjöbanan tas i drift på utsatt tid efter sommarens tolv veckor långa avstängning. Arbeten som utförts är bland annat bullerdämpande åtgärder, upprustning av stationer, nytt signalsystem och nya kontaktledningar. Syftet med upprustningarna är att kunna köra 12-minuterstrafik till alla stationer. - Per Laberg från Elektrosignal [...]

30 augusti, 2017

Energieffektiv växelvärme från Elektrosignal Infra

2017-10-24T16:19:37+02:0030 augusti 2017|Nyheter|

Snö och is i spårväxlar kan förorsaka tågstörningar. För att förhindra att snö och is packas i spårväxlar är samtliga fjärrstyrda växlar försedda med elvärme. Växelvärmen är mycket effekt- och energikrävande och kan inkopplas via ett styrsystem som tar hänsyn till temperatur och nederbörd. -För femton år sedan utvecklade våra medarbetare ett växelvärmesystem som fungerar, [...]

27 juli, 2017

Besiktning av signalsäkerhetsanläggning på röda linjen

2017-10-03T14:32:50+02:0027 juli 2017|Nyheter|

Söderströmsbron som binder samman Gamla stan och Slussen behöver rustas upp och då stängs tunnelbanans röda linje av. Arbetet handlar i första hand om att byta ut brobalkarna som rälsen ligger på. I samband med avstängningen gör Elektrosignal Infra ibruktagandebesiktning av signalsäkerhetsanläggningen. -Så fort en förändring av signalsäkerhetsanläggning sker måste den godkännas för trafikering, berättar [...]

30 juni, 2017

Roslagsbanans signalanläggning

2017-10-24T16:23:15+02:0030 juni 2017|Nyheter|

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärks Roslagsbanans kapacitet. Det byggs fler dubbelspår och sker förbättringar i tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd. Elektrosignal Infra hjälper SLL att rusta Roslagsbanan för en ökad turtäthet och säkerhet. Sex signaltekniker och elmontörer har under sommaren hjälpt till med installation av en ny signalanläggning och uppgradering [...]

1 juni, 2017

Stor verkstad och fina nya lokaler i Farsta

2017-10-03T14:41:50+02:001 juni 2017|Nyheter|

Sedan i maj är vi installerade i nya fina lokaler i Farsta. Här finns 1500 m2 anpassade utrymmen för vår verksamhet. Bra kontor och stor verkstadsdel som är utrustad för kommande teknikprojekt. I verkstaden gör vi allt från att renovera spårimpedanslådor till att kunna bygga hela teknikhus med automation för el och spårvägstrafik. -Flytten till [...]

20 april, 2017

Elektrosignal Infra skriver avtal med SLL

2017-09-15T21:06:30+02:0020 april 2017|Nyheter|

Tack vare tidigare gott samarbete installerar nu Elektrosignal Infra passagesystem för dörrmiljöer i samverkan med Tidomat. Entreprenaden omfattar tusen dörrmiljöer i SLLs fastighetsbestånd vid gröna och blå tunnelbanelinjen. Det är ett års produktion med en bemanningsplan på drygt tio elektriker. - Vi har nu goda förhoppningar för kommande upphandlingar till sommaren för ytterligare ca tretusen [...]